قیمت انواع چادر های پیک – HIGH PEAK

تصویرمدل چادربرندمشخصات محصولقیمت / موجودیلینک محصول
چادر سفری 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRA 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 355 * 280 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 160 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر مسافرتی 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MERAN 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 2 EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 330 * 140 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 2 سبز

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 140 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر دوش کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK LIDO

جنس پارچه: پلی استر 190T

ابعاد: 165 * 165 سانتیمتر

ارتفاع: 200 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TAURIS 4

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 180 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KALMAR 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 170 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 100 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TEXEL 4

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 220 * 240 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

تومان۴,۱۳۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 3 سبز

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRA 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 350 * 240 سانتیمتر

تومان۹,۲۰۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KINGSTON 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 190 * 220 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 110 سانتی متر

تومان۶,۱۸۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 3 EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 340 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 105 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 140 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRUNA 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 280 * 140 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 110 سانتی متر

تومان۴,۴۰۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SPARROW EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 260 * 200 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3 مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر 6 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TAURIS 6

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 620 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BOZEV 6.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 525 * 360 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 210 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر مسافرتی 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BOZEN 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 495 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK CAMPO سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 120 سانتیمتر

ارتفاع: 90 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر 6 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK COMO 6.0 CLIMATE PROTECTION 80

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 540 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL آبی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BOSTON 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 250 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 90 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MERAN 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK NAXOS 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 380 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر دوش کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK RIMINI

جنس پارچه: پلی استر 190T

ابعاد: 125 * 125 سانتیمتر

ارتفاع: 190 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SORRENT 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 420 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 125 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3 سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BRIXEN 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 470 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK TRENTINO 2.0

ابعاد باز چادر: 370×280 سانتی‌متر

ارتفاع: 210 سانتی متر

جنس پارچه: پلی استر 190T

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK AMORA 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 500 * 280 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 180 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK GARDA 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 550 * 280 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK FERMO 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 460 * 200 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 150 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRUNA 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 290 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

تومان۵,۰۲۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK COMO 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 450 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

تومان۱۲,۹۴۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK GOSHAWK 4

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 400 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK TRAMP 2.0

ابعاد باز چادر: 340×320 سانتی‌متر

ارتفاع: 210 سانتی متر

جنس ستون: فولاد

ناموجودمشاهده محصول
چادر داخلی هایپیک مدل HIGH PEAK TRENTINO

ابعاد باز چادر: 200 * 120 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 160 سانتی متر

قابل نصب فقط در چادر TRENTINO 2.0

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TALOS 4

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 330 * 240 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TESSIN 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 390 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

تومان۱۸,۹۸۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK CAMPO سبز

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 120 سانتیمتر

ارتفاع: 90 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ONTARIO 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 305 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

تومان۴,۸۷۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK AVIO 2.0

ابعاد باز چادر: 310×280 سانتی‌متر

ارتفاع: 210 سانتی متر

جنس پارچه: پلی استر 190T و 150D

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ALMADA 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 400 * 280 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 150 سانتی متر

تومان۱۷,۳۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3 آبی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK CAMPO مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 120 سانتیمتر

ارتفاع: 90 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 2 مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 140 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول