قیمت انواع چادر های پیک – HIGH PEAK

تصویرمدل چادربرندمشخصات محصولقیمت / موجودیلینک محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK NEVADA 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 300 * 240 سانتیمتر

تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TAURIS 4

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 180 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 330 * 140 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SPARROW

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 260 * 200 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRA 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 350 * 240 سانتیمتر

تومان۱,۶۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SISKIN 2.0 EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 230 * 120 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ONTARIO 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 305 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

تومان۱,۱۰۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MESOS 4

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 360 * 240 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK PAROS 5

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 480 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ANCONA 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 435 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BRIXEN 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 470 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TEXEL 3

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 220 * 180 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK RAPIDO آبی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 240 * 210 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 135 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BRIXEN 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 470 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر و سایبان هایپیک مدل HIGH PEAK PAVILLON

ابعاد باز چادر: 300×300 سانتی‌متر

جنس ستون: فولاد و فایبر گلاس

جنس پارچه: پلی استر 190T

ناموجودمشاهده محصول
چادر مسافرتی 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MERAN 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر و سایبان هایپیک مدل HIGH PEAK VENETO

جنس ستون: فولاد و فایبر گلاس

جنس پارچه: پلی استر 150D

حداکثر ارتفاع: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BOZEV 6.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 525 * 360 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 210 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK NEVADA 2.0

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 300 * 140 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3 سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK CAMPO سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 120 سانتیمتر

ارتفاع: 90 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ANDROS 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 260 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 180 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SPARROW EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 260 * 200 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK NAXOS 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 380 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MINIPACK

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 190 * 120 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 95 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK HYPERDOME 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 210 سانتیمتر

ارتفاع: 130 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TESSIN 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 370 * 240 سانتیمتر

تومان۲۴,۷۷۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK TRAMP 2.0

ابعاد باز چادر: 340×320 سانتی‌متر

ارتفاع: 210 سانتی متر

جنس ستون: فولاد

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 3 EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 340 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 105 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 3 مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 3 سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK FERMO 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 460 * 200 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 150 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SORRENT 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 420 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 125 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 2 سبز

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 140 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ANCONA 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 465 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SISKIN 2.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 230 * 120 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر دوش کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK LIDO

جنس پارچه: پلی استر 190T

ابعاد: 165 * 165 سانتیمتر

ارتفاع: 200 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK RAPIDO

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 240 * 210 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 135 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK RIVA 2.0

ابعاد باز چادر: 365×320 سانتی‌متر

ارتفاع: 215 سانتی متر

جنس پارچه: پلی استر 190T

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRA 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 340 * 180 سانتیمتر

تومان۱۶,۵۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر داخلی هایپیک مدل HIGH PEAK TRENTINO

ابعاد باز چادر: 200 * 120 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 160 سانتی متر

قابل نصب فقط در چادر TRENTINO 2.0

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK COMO 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 450 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

تومان۲,۷۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK GOSHAWK 4

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 400 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KALMAR 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 170 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 100 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MINILITE

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 120 * 200 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 340 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 105 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MERAN 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

تومان۹۹۰,۰۰۰مشاهده محصول