قیمت انواع چادر های پیک – HIGH PEAK

تصویرمدل چادربرندمشخصات محصولقیمت / موجودیلینک محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MESOS 4

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 360 * 240 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

تومان۶۹۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK COMO 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 450 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

تومان۱,۸۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SPARROW

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 260 * 200 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3 سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 2 EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 330 * 140 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 2 سبز

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 140 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TEXEL 3

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 220 * 180 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ONTARIO 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 305 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

تومان۷۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 3 سبز

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK NAXOS 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 380 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK RAPIDO

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 240 * 210 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 135 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK STELLA 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 140 سانتیمتر

ارتفاع: 110 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 340 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 105 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 3 مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ANCONA 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 435 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK CAMPO سبز

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 120 سانتیمتر

ارتفاع: 90 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ATMOS 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 390 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BOSTON 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 250 * 120 سانتیمتر

ارتفاع: 90 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 330 * 140 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KITE 3 EXTRA

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 340 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 105 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK ASCOLI 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 360 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3 مشکی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BRIXEN 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 470 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 2 سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 140 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SANTIAGO 5

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 430 * 280 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK TRAMP 2.0

ابعاد باز چادر: 340×320 سانتی‌متر

ارتفاع: 210 سانتی متر

جنس ستون: فولاد

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK NEVADA 3.0

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 300 * 180 سانتیمتر

تومان۱۱,۹۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TEXEL 4

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 220 * 240 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر 6 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK COMO 6.0 CLIMATE PROTECTION 80

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 540 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر مسافرتی 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MERAN 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 300 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 200 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK HYPERDOME 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 210 سانتیمتر

ارتفاع: 130 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر و سایبان هایپیک مدل HIGH PEAK VENETO

جنس ستون: فولاد و فایبر گلاس

جنس پارچه: پلی استر 150D

حداکثر ارتفاع: 190 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SWIFT 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 130 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL آبی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 210 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KALMAR 2

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 220 * 170 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 100 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 5 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRA 5.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 355 * 280 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 160 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TALOS 4

جنس چادر: پلی استر 190T

تعداد لایه: 2 پوش

ابعاد باز چادر: 330 * 240 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK BEAVER 3 آبی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 200 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KIRUNA 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 290 * 180 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 120 سانتی متر

تومان۷,۲۴۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK RAPIDO آبی

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 240 * 210 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 135 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK SISKIN 2.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 230 * 120 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 90 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر دوش کمپینگ هایپیک مدل HIGH PEAK RIMINI

جنس پارچه: پلی استر 190T

ابعاد: 125 * 125 سانتیمتر

ارتفاع: 190 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 205 * 150 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 105 سانتی متر

تومان۵۳۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK COMO 4.0

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 450 * 230 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

تومان۱,۸۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK KINGSTON 3

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 190 * 220 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 110 سانتی متر

تومان۸,۹۰۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK TAURIS 4

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 440 * 240 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 180 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK VISION 3 سفید

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 235 * 180 سانتیمتر

ارتفاع: 100 سانتیمتر

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره هایپیک مدل HIGH PEAK MONODOME XL استتار

جنس چادر: پلی استر 190T

ابعاد باز چادر: 240 * 210 سانتیمتر

ارتفاع چادر: 130 سانتی متر

ناموجودمشاهده محصول