قیمت انواع چادر کچوا – QUECHUA

تصویرمدل چادربرندمشخصات محصولقیمت / موجودیلینک محصول
چادر سفری 3 نفره کچوا مدل QUECHUA MH100 Fresh & Black

جنس پارچه: 100% پلی استر
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۸,۷۴۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر مسافرتی 3 نفره کچوا مدل QUECHUA 2XL

جنس پارچه: 100% پلی استر

تعداد پنجره: 1 عدد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۱۶,۹۴۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر مسافرتی 4 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 4

ارتفاع چادر: 140 سانتی متر

جنس پارچه: 100% پلی استر

تعداد پنجره: 1 عدد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۱۲,۷۹۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 5 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 5.2 F&B

پنجره: دارد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: دارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۴۰,۷۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 2 نفره کچوا مدل QUECHUA MH100

تعداد پنجره: 1 عدد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: ندارد

تومان۴,۰۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 4.1

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر

جنس پارچه: 100% پلی استر
تعداد پنجره: 1 عدد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۱۷,۱۲۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 6 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 6.3

ظرفیت: 6 نفر
قابلیت افزایش فضا: ندارد
ابعاد بسته بندی: 30*30*60 سانتی متر
وزن: 17 کیلوگرم

ابعاد کف چادر: 4.8 متر مربع
ارتفاع چادر: 185 سانتی متر

جنس پارچه: 100% پلی استر

تومان۳۵,۸۲۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر مسافرتی 3 نفره کچوا مدل QUECHUA 2 Seconds

تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: ندارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۶,۵۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 4 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 4.2 Fresh & Black

ارتفاع چادر: 190 سانتی متر
جنس پارچه: 100% پلی استر
جنس کف: 100% پلی اتیلن
تعداد پنجره: 1 عدد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۳۲,۱۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر مسافرتی 2 نفره کچوا مدل QUECHUA MH100 Fresh & Black

جنس پارچه: 100% پلی استر
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۶,۵۹۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر مسافرتی 2 نفره کچوا مدل QUECHUA 2 Seconds EASY

جنس پارچه: 25٪ پلی استر ، 75٪ پلی اتیلن

تعداد در: 1 عدد
پشه بند: دارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد

تومان۷,۴۲۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 3 نفره کچوا مدل QUECHUA MH100

تعداد پنجره: 1 عدد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد

تومان۵,۷۲۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر دوش کمپینگ کچوا

ابعاد بسته بندی: 4*6*62 سانتی متر

وزن: 1.9 کیلوگرم

جنس پارچه: % 100 پلی استر

ارتفاع: 200 سانتیمتر

تومان۵,۶۵۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره کچوا مدل QUECHUA 001

جنس پارچه: 100% پلی استر

تعداد در: 1 عدد
پشه بند: دارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر مسافرتی 2 نفره کچوا مدل QUECHUA 2 Seconds Fresh&Black XL

تعداد در: 1 عدد
پشه بند: دارد
آفتاب گیر: ندارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد

تومان۱۴,۶۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 4.1 Fresh & Black

پنجره: دارد
تعداد در: 1 عدد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۲۳,۸۸۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره کچوا مدل QUECHUA MH 50

ارتفاع چادر: 100 سانتی متر

جنس پارچه: 100% پلی استر
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: ندارد

تومان۲,۶۴۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 4 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 4.2

پنجره: دارد
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: دارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۲۳,۴۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره کچوا مدل QUECHUA ARPENAZ 002

جنس پارچه: 100% پلی استر
تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: ندارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۵,۹۲۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره کچوا مدل QUECHUA Quechua 2 Seconds EASY Fresh & Black

جنس پارچه: 100% پلی استر
تعداد در: 2 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: ندارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۱۶,۱۱۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر مسافرتی 2 نفره کچوا مدل QUECHUA 2 Seconds

ارتفاع چادر: 100 سانتی متر

جنس پارچه:100%پلی استر

تعداد در: 1 عدد
پشه بند: ندارد
آفتاب گیر: دارد
مقاومت در برابر باران: دارد
مقاومت در برابر طوفان: دارد
هواکش: دارد

تومان۱۰,۶۳۰,۰۰۰مشاهده محصول