قیمت انواع چادر فرینو – FERRINO

تصویرمدل چادربرندمشخصات محصولقیمت / موجودیلینک محصول
چادر سفری 1 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 1 سبز

ظرفیت: 1 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.38 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO SKYLINE 3 ALU

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 3.50 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO SINTESI 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 لایه

وزن: 1.50 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر مسافرتی فرینو مدل FERRINO ALTAIR 5

ظرفیت: 5 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 26 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 4 نفره فرینو مدل FERRINO METEORA 4

ظرفیت: 4 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 9.4 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری فرینو مدل FERRINO KALAHARI 3

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.95 کیلوگرم

تومان۲۸,۲۳۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 2 قرمز

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.650 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 3 سبز

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.28 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره فرینو مدل FERRINO SNOWBOUND 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 4.55 کیلوگرم

تومان۱,۶۹۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 6 نفره فرینو مدل FERRINO PROXES 6

ظرفیت: 6 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 14.5 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 6 نفره فرینو مدل FERRINO COLLE SUD (INNER + DOUBLE FLY)

ظرفیت: 6 نفر

تعداد لایه: 2 پوش و 2 لایه

وزن: 16 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری فرینو مدل FERRINO CAMPO BASE

مناسب برای کمپینگ

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 15 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 2 PRO سبز

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.10 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO MTB

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 لایه

وزن: 1.60 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO GRIT 2 سبز

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.95 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر مسافرتی 4 نفره فرینو مدل FERRINO FLOW 4

ظرفیت: 4 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 13 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری فرینو مدل FERRINO PROXES 5 ADVANCED

ظرفیت: 5 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 13.2 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 4 نفره فرینو مدل FERRINO PROXES 4 ADVANCED

ظرفیت: 4 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 12.5 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری فرینو مدل FERRINO FENIX 5

ظرفیت: 5 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 13 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 3 PRO سبز

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.75 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 1 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 1 PRO سفید

ظرفیت: 1 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.55 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO GRIT 2 سفید

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.95 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 5 نفره فرینو مدل FERRINO PROXES 5

ظرفیت: 5 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 12 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 1 نفره فرینو مدل FERRINO SOLO

ظرفیت: 1 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 5 نفره فرینو مدل FERRINO CHANTY 5 DELUXE WHITE

ظرفیت: 5 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 16.7 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO SVALBARD 3.0

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 4.15 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO METEORA 3

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 9 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 1 نفره فرینو مدل FERRINO SINTESI 1

ظرفیت: 1 نفر

تعداد لایه: 2 لایه

وزن: 850 گرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 4 نفره فرینو مدل FERRINO LHOTSE 4

ظرفیت: 4 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 5.20 کیلوگرم

تومان۱,۹۲۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO MANASLU 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.6 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO TENERE 3

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 3.50 کیلوگرم

تومان۳۲,۷۹۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO FORCE 2 سفید

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.45 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 2 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 2 سبز

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.650 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره فرینو مدل FERRINO SNOWBOUND 3

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 5.9 کیلوگرم

تومان۲,۱۶۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 2 PRO سفید

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.10 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 3 PRO سفید

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.75 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO TRIVOR 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 3 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 1 نفره فرینو مدل FERRINO NEMESI 1

ظرفیت: 1 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.50 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 3 نفره فرینو مدل FERRINO PILIER 3

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 4.55 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 3 قرمز

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.28 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 4 نفره فرینو مدل FERRINO PROXES 4

ظرفیت: 4 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 11 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره فرینو مدل FERRINO PILIER 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 3.2 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر کمپینگ 2 نفره فرینو مدل FERRINO MAVERICK 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.5 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 4 نفره فرینو مدل FERRINO TENERE 4

ظرفیت: 4 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 5.55 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 1 نفره فرینو مدل FERRINO LIGHTENT 1 قرمز

ظرفیت: 1 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.50 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO SLING 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 1.50 کیلوگرم

تومان۳۰,۶۴۰,۰۰۰مشاهده محصول
چادر 3 نفره فرینو مدل FERRINO SHABA 3

ظرفیت: 3 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 6.10 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر 2 نفره فرینو مدل FERRINO NEMESI 2

ظرفیت: 2 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 2.2 کیلوگرم

ناموجودمشاهده محصول
چادر سفری 5 نفره فرینو مدل FERRINO METEORA 5

ظرفیت: 5 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 12.8 کیلوگرم

مناسب برای کمپینگ و مسافرت

ناموجودمشاهده محصول
چادر 1 نفره فرینو مدل FERRINO SLING 1

ظرفیت: 1 نفر

تعداد لایه: 2 پوش

وزن: 0.950 کیلوگرم

تومان۲۶,۵۸۰,۰۰۰مشاهده محصول